Blog

Foodduck Vihreä lippu -koulujen kummiksi

Foodduck lähtee mukaan Vihreä lippu –koulujen kummiksi tukemaan lasten ja nuorten kasvatusta kestävän kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mikä on Vihreä lippu? Fee Suomen toiminnanjohtaja Hanna Partanen kertoo tarkemmin.

Fee Suomi on ympäristökasvatukseen keskittynyt asiantuntijajärjestö, rekisteröidyltä nimeltään Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Olemme osa kansainvälistä Fee-ympäristökasvatusverkostoa, johon kuuluu tällä hetkellä 73 jäsenmaata. Toimimme aktiivisesti monin tavoin ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vihreä lippu on kouluille ja varhaiskasvatukseen luotu ympäristökuormitusta vähentävä sertifikaatti. Se on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vihreän lipun yksiköksi ilmoittaudutaan nettilomakkeella, jossa perustellaan, miksi haluaa mukaan. Vihreän lipun käyttöoikeuden saa, jos osallistuja täyttää ohjelman kriteerit.

Vihreä lippu on hyvin joustava ja konkreettinen apuväline edistää ympäristötietoutta lapsille ja nuorille. Ohjelma edellyttää raportointia, mutta keskittyy käytännön tekemiseen: yksikössä perustetaan ympäristöraati, jonka tehtävänä on keksiä ratkaisukeinoja todettuun epäkohtaan tai ongelmaan. Näin luodaan luontevasti kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja lapsille ja kehitetään koko yksikön toimintaa, olipa kyse sitten energian kulutuksesta, jätemäärästä tai vaikka sosiaalisista suhteista.

Suomessa on tällä hetkellä 300 Vihreän lipun yksikköä. Mukana on päiväkoteja, kouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia. Osallistumishalukkuus on nosteessa, ja tarkoitus onkin laajentaa Vihreä lippu –toimintaa entisestään. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Shcools-ohjelmaa, jossa on mukana 35 000 koulua 50 maassa.