FOODDUCK® käytössä ensimmäistä kertaa päiväkodissa

Foodduck / FOODDUCK® käytössä ensimmäistä kertaa päiväkodissa

FOODDUCK® käytössä ensimmäistä kertaa päiväkodissa

Lankilan päiväkodin ruokapalvelutyöntekijä Heli Säilä on tyytyväinen FOODDUCK-leviteannostelijan käytön helppouteen.

Lankilan päiväkoti Vihdissä otti maailman ensimmäisenä 
päiväkotina käyttöön FOODDUCK-leviteannostelijan huhtikuussa. Alkuhämmennyksen
jälkeen lapset ovat ottaneet ankan omakseen ja osaksi jokapäiväistä ruokailuhetkeä.

Päiväkoti-ikäiset ovat saaneet tutustua FOODDUCK-leviteannostelijaan jo kouluissa, joissa järjestetään lasten päivittäinen välipala. Näidenkohteiden positiivinen palaute kertoo, että leviteannostelija soveltuu erinomaisesti myös pikkulasten käyttöön.

Lankilan päiväkodissa vajaan 200 lapsen ruokailun järjestäminen on suunniteltava tarkasti, jotta yhteinen hetki on sujuva ja kaikille mukava. Päiväkodissa päivä etenee tarkkojen aikataulujen mukaan, ja niistä on pidettävä kiinni myös ruokailuissa, jotta lapset pääsevät ajoissa päiväunilleen lounaan jälkeen. Maailman ensimmäisessä päiväkotikohteessa helppokäyttöinen FOODDUCK-annostelija on omalta osaltaan helpottanut tuntuvasti arkea jo reilun parin kuukauden ajan. Muitakin laitteen tuomia positiivisia vaikutuksia on Lankilassa pantu jo merkille.

”Leviteannostelijan käyttö on turvallista myös erikoisruokavalioisille lapsille.”
Tuija Wickström, ruokapalvelupäällikkö, Vihdin kunta

Lankilassa päätettiin ottaa FOODDUCK-leviteannostelija kokeiluun huhtikuun alussa eli uuteen tapaan annostella levitteet lasten leiville on tutustuttu nyt reilun parin kuukauden ajan. Vihdin kunnan ruokapalvelupäällikkö Tuija Wickström on ollut tyytyväinen päätökseen ottaa FOODDUCK Lankilaan. ”Tämän parin kuukauden perusteella kokemukset ovat pelkästään positiivisia. Ensimmäisenä konkreettisena hyötynä näyttää olevan levitehävikin selkeä vähentyminen. Oletan, että pidemmällä käytöllä vaikutus näkyy vieläkin selkeämmin myös jätemäärässä, koska Lankilassa on ennen käytetty margariinirasioita.”

Wickström muistuttaa myös erittäin tärkeästä turvallisuusnäkökulmasta. ”Leviteannostelija helpottaa erikoisruokavalioisten lasten ruokailua. Laitteen käyttö on turvallista lapsille, se on tärkeintä.”

 

FOODDUCK LISÄÄ LASTEN OMATOIMISUUTTA
Myös Lankilan päiväkodin lapset kertovat hyvin käytännönläheisiä myönteisiä huomioita leviteannostelijan käytöstä. Vaikuttaa siltä, että laitteen mahdollistama itsenäinen toiminta innostaa pieniä ruokailijoita. ”Nyt on tosi hyvä, ettei tarvitse enää pyytää opettajalta leipää, kun sen voi hakea itse ja ottaa margariininkin itse”, kommentoi päiväkotilainen Enja suoraan ja selkeästi omalla vuorollaan ankan luona.

Lankilan päiväkodin johtaja Nina Ruotsalainen kertoo leivän kulutuksen ensin kasvaneen FOODDUCKin tulon jälkeen. Tämä selittyikin lasten innokkaalla itsenäisellä toiminnalla ja uuden hauskan laitteen testaamisella. Parin viikon totuttelun jälkeen laite oli jo tuttu osa arkea. ”FOODDUCK on tuonut meille pelkkiä etuja. Sekä leivän että margariinin hävikki on pienentynyt huomattavasti nyt kun levitteen annostelu on kohdillaan. Jätemäärän väheneminen on myös erittäin iso ja merkittävä ekologinen parannus”, Ruotsalainen listaa laitteen tuomia hyötyjä.

FOODDUCK-leviteannostelijoita on jo useassa Vihdin kunnan koulussa, ja Foodduck Oy:n toimitusjohtaja Timo Sorsavirta kiitteleekin kunnan asennetta ja halua edistää ekologista linjaa sekä aktiivisuutta tarttua konkreettisiin tekoihin kestävän kehityksen hyväksi. ”Meillä on ilo ja kunnia saada tehdä yhteistyötä Vihdin kunnan kanssa, jossa on lähdetty ennakkoluulottomasti tuomaan ekologisia käytännön ratkaisuja myös uusiin toimintaympäristöihin.”