Blog

Foodduck / Ruotsi  / Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään 16.-24.11.2019

Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään 16.-24.11.2019

Foodduck Oy on mukana ensi viikolla vietettävässä Euroopan jätteen vähentämisen viikossa.

Ympäristöystävällinen FOODDUCK®-innovaatio edesauttaa turhan pakkausjätteen syntymistä sekä tehostaa pakkausmateriaalin käyttöä. Pakkauksissa käytetään enää vain murto-osa perinteisten leviterasioiden tai annospakkausten vaatimasta muovin määrästä. Näin se vähentää turhaa ympäristörasitusta ja syntyviä jätehuollon kustannuksia.

Foodduckin asiakas, Salon Armfeltin koulun ravintola on oiva esimerkki jätteen vähentämisessä.

Salon kaupunki oli aikoinaan ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka otti käyttöön osassa kouluista FOODDUCK®-leviteannostelijat. Sittemmin tätä käytäntöä on laajennettu, joista yhtenä esimerkkinä on Armfeltin koulu. Yli tuhat ruoka-annosta päivässä tarjoileva Armfeltin koulun ravintola kulutti aiemmin valtavan määrän margariininappeja ja nykyään sen määrän korvaavat useat ympäristöystävälliset leviteannostelijat.

”Suurin hyöty leviteannostelijoissa on ollut jätteen vähentyminen. Ankat ovat tuoneet myös selkeyttä ja helppoutta työhön. Ruokailu on sujuvaa niiden ansiosta”, Salon kaupungin ruokapalveluohjaaja Mari Portaala sanoo.

Koulu on myös voittanut Vihreä lippu -toimijapalkinnon toukokuussa 2019 näyttämällä esimerkkiä siitä, kuinka Vihreä lippu -toiminta saadaan integroitua opetukseen. Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa koululle valmiin toimintamallin kestävän kehityksen kasvatukseen ja taustamateriaalia toimintaan.

”Foodduck Oy tukee myös Vihreä lippu -toimintaa, joten on hienoa nähdä, että Vihreän lipun omaava Armfelt on edelläkävijänä näissä asioissa”, Foodduck Oy:n toimitusjohtaja Timo Sorsavirta kertoo.

Euroopan jätteen vähentämisen viikolla on tänä vuonna teemana Näkymätön jäte, joka nostaa esiin tuotteiden tuotantoprosesseissa syntyvän jätteen määrää. Usein se on merkittävästi suurempi kuin tuotteesta sen käyttöiän päätyttyä syntyvä jäte. Kuluttajien tulee tulla yhä tietoisemmiksi lainaamisen, kierrättämisen ja korjaamisen merkityksestä, johon jätteen vähentämisen viikko tähtää. FOODDUCK®-vuokralaitekonsepti tukee kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita ja on pitkän elinkaarimallin mahdollistamana vastuullinen vaihtoehto.

Ole Sinäkin mukana ensi viikolla Euroopan jätteen vähentämisen viikossa, ja kerro mitä teillä tehdään jätteen synnyn vähentämiseksi! #näkymätönjäte #jätteetönviikko