Foodduck Vihreä lippu –koulujen kummiksi

Foodduck lähtee mukaan Vihreä lippu –koulujen kummiksi tukemaan lasten ja nuorten kasvatusta kestävän kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mikä on Vihreä lippu? Fee Suomen toiminnanjohtaja Hanna Partanen kertoo tarkemmin.

Mikä on Fee Suomi?

Fee Suomi on ympäristökasvatukseen keskittynyt asiantuntijajärjestö, rekisteröidyltä nimeltään Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Olemme osa kansainvälistä Fee-ympäristökasvatusverkostoa, johon kuuluu tällä hetkellä 73 jäsenmaata. Toimimme aktiivisesti monin tavoin ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Mikä on Vihreä lippu ja miten sellaisen saa?

Vihreä lippu on kouluille ja varhaiskasvatukseen luotu ympäristökuormitusta vähentävä sertifikaatti. Se on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vihreän lipun yksiköksi ilmoittaudutaan nettilomakkeella, jossa perustellaan, miksi haluaa mukaan. Vihreän lipun käyttöoikeuden saa, jos osallistuja täyttää ohjelman kriteerit.

Vihreä lippu on hyvin joustava ja konkreettinen apuväline edistää ympäristötietoutta lapsille ja nuorille. Ohjelma edellyttää raportointia, mutta keskittyy käytännön tekemiseen: yksikössä perustetaan ympäristöraati, jonka tehtävänä on keksiä ratkaisukeinoja todettuun epäkohtaan tai ongelmaan. Näin luodaan luontevasti kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja lapsille ja kehitetään koko yksikön toimintaa, olipa kyse sitten energian kulutuksesta, jätemäärästä tai vaikka sosiaalisista suhteista.

Suomessa on tällä hetkellä 300 Vihreän lipun yksikköä. Mukana on päiväkoteja, kouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia. Osallistumishalukkuus on nosteessa, ja tarkoitus onkin laajentaa Vihreä lippu –toimintaa entisestään. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Shcools-ohjelmaa, jossa on mukana 35 000 koulua 50 maassa.

Miten esimerkiksi kouluissa oppilaat näkevät Vihreän lipun kouluarjessaan?

Oppilaat ovat mukana ympäristöraadeissa, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia ja herättävät näin aktiivista keskustelua ympäristöaiheista. Kouluissa on katsottu muun muassa elokuvia ja järjestetty erilaisia kierrätystapahtumia. Toiminta voi olla mitä vain, mikä tukee kestävän kehityksen suuntaa ja tuo lisäarvoa ympäristökasvatukseen. Myös vanhemmat voivat olla mukana!

Mikä on Vihreän lipun koulun kummi ja miten kummiksi pääsee?

Mallia kehitetään ja rakennetaan jatkuvasti. Käytännön kummius määritellään joustavasti kummiksi tahtovan yrityksen, henkilön tai muun tahon mukaan. Kummiksi voi ilmoittautua, jos haluaa sitoutua olla mukana tekemässä maailmasta parempaa paikkaa sekä lapsistamme ja nuoristamme vastuullisia kuluttajia.

Miksi Foodduck sopii kummiksi?

Foodduckin kanssa voimme tehdä erittäin tehokasta yhteistyötä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Näen, että tänä päivänä on tarpeen kertoa lapsille ja nuorille myös yrittäjyydestä sekä valmistaa ja kasvattaa työmarkkinan muutokseen. Näiden lisäksi Foodduck on loistavana esimerkkinä juuri sellaisesta innovatiivisuudesta, jota kestävän kehityksen arvojen ja toiminnan edistämiseksi tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Foodduckin kanssa meillä ovat ainekset ja mahdollisuudet laajempaankin yhteistyöhön ja hankkeisiin, esimerkiksi kampanjoihin ja kasvatuksellisiin kilpailuihin, joilla voimme herätellä ja tuoda uutta twistiä koko ympäristökasvatukseen. Myös matkailu- ja majoitustoiminnan Green Key –ympäristökriteerisertifikaatti voisi avata uusia ovia yhteistyölle kansainvälisestikin. Ruoka ja ravitsemisala on helppo aihepiiri lähestyä, koska se on läheinen ihan meille kaikille.